Phần 3: Tự tạo ra một đồng tiền ảo Bitcoin của mình

Tiền ảo là gì? Ở 2 phần trước ta đã hiểu thế nào là Blockchain, và thế nào là đào Hash để ngăn chặn giao dịch ảo. Tuy nhiên Blockchain của chúng ta vì quá khó để tạo giao dịch. Nó trở nên hoàn toàn kém hấp dẫn và chả ai đi bỏ thời gian ra đào Hash rồi nhét data vào chuỗi của chúng ta làm gì. Chúng ta cần tạo ra cái gì đó để kích cầu. Lúc

Đọc tiếp bài viết

Phần 2: Tạo công nghệ đào tiền ảo

Sơ hở của Blockchain hiện tại Tiếp nối phần một, ta đã tìm hiểu về công nghệ Blockchain, về tính phân tán và minh bạch của nó. Ta cũng thấy là công nghệ vừa tạo ra có nhược điểm là rất dễ bị hack. Bởi vì ta có được giao dịch cuối cùng trong chuỗi, thì lần theo dấu vết lần lượt các Hash của từng phần tử, ta sẽ xâu chuỗi lại được toàn bộ mảng Blockchain. Việc chỉnh

Đọc tiếp bài viết

Phần 1 Tự xây dựng một Blockchain đơn giản

Ngay bây giờ, ta hãy thử sử dụng javascript thuần và HTML để tự xây dựng một công nghệ Blockchain Để mô tả một Block (phần tử giao dịch) trong Blockchain (mảng các giao dịch), ta cần một class như sau: class Block { constructor(NgayGioTao, DuLieu, HashTruocDo = '') { //Để tạo ra một Block chúng ta cần truyền vào các tham số như sau: this.NgayGioTao = NgayGioTao; //Ngày tháng hiện tại tạo ra Block này this.DuLieu = DuLieu; //Dữ

Đọc tiếp bài viết

Site Footer