Các kiến thức cần hiểu sâu về docker

Gồm Image Union File system Container Cgroup Namespace Image Image của docker gồm nhiều tập hợp các layer, có thể tưởng tượng 1 layer này là một thư mục của. Sau đó docker dùng một kĩ thuật “Union File System” mình cũng chẳng biết nó có phải thực sự là một file system(file system được gọi kiểu format giống như ntfs, fat32, ext2,3,4…) hay không, nên mình mạn phép gọi nó là một kĩ thuật này để gộp các layer

Đọc tiếp bài viết

Site Footer