Bài 2. Tạo và sử dụng một service với container docker

Hello các tình yêu ở bài học này ta sẽ tạo một service bằng container docker. Mà service cụ thể ở đây là nginx-php-fpm bài học trước mình có nói là sử dụng apache cho đơn giản, nhưng mà xu hướng xài nginx-php-fpm ngày càng tăng do nginx có khả năng cache tốt. Vì vậy mình xin được đổi thành service run php thành nginx-php-fpm. Mở đầu bài học. Phần này sẽ giúp các bạn có 2 skill. – Map

Đọc tiếp bài viết

Cài đặt docker và run container đầu tiên nào >”<

Cài đặt docker Ta mở terminal lên nào cùng gõ bash shell 😀 1 dòng bash shell thôi dễ vl :D, trong đó nó viết cái mô tê gì thì mình cũng chỉ biết sơ, ai muốn biết cứ vào link đó mà get text ra rồi đọc, lòi le nha. #curl -fsSL https://get.docker.com/ | sh Cài đặt xong gõ #docker ps, nếu nó hiện như thế này nghĩa là ta cài đặt thành công. CONTAINER ID       

Đọc tiếp bài viết

Site Footer