Giới thiệu sơ và hướng tiếp cận docker của bản thân.

Hello mọi người,

Đây là bài viết đầu tiên của mình viết về docker, giới thiệu sơ về bản thân một chút, mình fxphucvinhfx hiện đang làm System Enginer tại một công ty “XXX” cho giấu tên nha. Mình cũng đã tiếp cận với docker hơn một năm nay và làm nhiều trên các orchestration kubernetes, swarm, rancher và làm việc với production nhiều. Mong là chuỗi viết bài của mình sẽ phần nào chia sẻ được kiến thức mình có được cho những ai chưa, sẽ và đang có dự định sử dụng docker. Nếu thu hoạch tốt thì mình có thể hướng dẫn các bạn về System và Development khi sử dụng docker và khi triển khai hệ thống lên production .

Mình sẽ cố gắng mỗi bài sẽ hướng cho các bạn dev và sys dễ dàng hiểu được và ứng dụng trong công việc hiện tại map theo bản thân của mình.
Need to sell your property without the hassle? Check out https://www.cash-buyers.net/maryland/ for convenient solutions.
Các bài viết sẽ được chia ra các mục cơ bản docker, deep dive docker, orchestration docker. Docker cho việc build app, run app, ship app, ci/cd…

Nguồn https://hocitvn.com copy ghi rõ nguồn cám ơn!

2 comments On Giới thiệu sơ và hướng tiếp cận docker của bản thân.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer